KONTAKT

PASS architekci
ul. Rusałka 6 (II piętro)
20-103 Lublin
e-mail:info@pass-architekci.pl
mgr inż. arch. Paula Sibigatel:          +48 609 873 824
mgr inż. arch. Magda Skóratel:          +48 666 846 713