O NAS

Jesteśmy młodym i kreatywnym zespołem architektów. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, łącząc walory estetyczne i funkcjonalne z oczekiwaniem inwestora. Staramy się by każdy nasz projekt był spójny, przejrzysty i interesujący. Najbardziej lubimy proste formy podkreślone ciekawym detalem, odpowiednim materiałami oraz oświetleniem.

W naszej ofercie znajduje się:

PROJEKTOWANIE

Zajmujemy się projektowaniem wnętrz: prywatnych, komercyjnych i użyteczności publicznej, a także projektowaniem architektury oraz tworzeniem wizualizacji fotorealistycznych. Towarzyszymy inwestorowi we wszystkich etapach realizacji projektu począwszy od koncepcji, aż do zakończenia prac budowlanych.

Opracowanie projektów wnętrz dokonujemy w kilku formach:

 1. Wersja podstawowa: Inwentaryzacja (jesli klient nie posiada dokumentacji projektowej) + Projekt koncepcyjny;
 2. Wersja szczegółowa: Inwentaryzacja + Projekt koncepcyjny + Projekt szczegółowy/wykonawczy;
 3. Wersja pełna: Wersja szczegółowa: Inwentaryzacja + Projekt koncepcyjny + Projekt szczegółowy/wykonawczy + Nadzór autorski;

Poszczególne etapy procesu projektowego ustalane i wyceniane są indywidualnie, tak aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom klienta.

PROFESJONALNY ODBIÓR TECHNICZNY MIESZKANIA OD DEWELOPERA

Oferujemy usługę profesjonalnego odbioru technicznego mieszkania od dewelopera/po remoncie. Usługa ma na celu przeprowadzenie kontroli stanu faktycznego lokalu z opisem zawartym w dokumentacji projektowej oraz w umowie. Świadczymy usługi na terenie Lublina i okolic. Zlecenie odbioru mieszkania wykonuje doświadczona osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót (należąca do Izby Inżynierów Budownictwa).

Podczas odbioru, przy pomocy fachowych narzędzi dokonujemy sprawdzenia:

 • podstawowych wymiarów pomieszczeń oraz otworów drzwiowych;
 • zgodności rozmieszczenia ścian z projektem;
 • wilgotności tynków i posadzek;
 • miejsc, gdzie może pojawić się grzyb (ze względu na błędy wykonawcze);
 • standardu wykonania tynków, malowania;
 • kątów prostych w mieszkaniu;
 • stolarki okiennej;
 • równości posadzki;
 • osprzętu elektrycznego;
 • wykonania tarasu, balkonu;
 • wykonania posadzki z gresu/płytek podłogowych;
 • ciągu kominowego;
 • komórki lokatorskiej;

Podstawą oceny stanu technicznego lokalu oraz jego instalacji wewnętrznych są obowiązujące przepisy prawa, m.in.:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002;
 • Polskie Normy przytoczone w ustawach;

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Wykonujemy (lub aktualizujemy) dokumentację projektową budynku na potrzeby przebudowy, rozbudowy lub modernizacji. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów sporządzamy aktualną dokumentację obiektu (rysunkową i fotograficzną).